Žetonvakars 2017

Mūsu skolā 7.decembrī notika Žetonvakars. 17 automehāniķiem, 21 ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, 7 klientu apkalpošanas speciālistiem, 10 galdniekiem un 14 ceļu būves mašīnu mehāniķiem šis Žetonvakars ir kā atskaites punkts, jo decembra mēnesī viņiem jānokārto pēdējie mācību priekšmetu eksāmeni, dažiem jākārto jau kvalifikācijas eksāmena teorijas daļa un jau ar janvāri viņi dosies lielajā kvalifikācijas praksē. Atgriežoties no kvalifikācijas prakses atliks vien nokārtot kvalifikācijas eksāmenu.
Žetonvakars bija sirsnīgs – 4.e grupa dziedāja dziesmu Pavāru kuplejas, kā arī bija sagatavojuši video par pavadītajiem 4 gadiem mūsu skolā. Tāpat arī 4.gk un 4.a kursiem bija sagatavotas prezentācijas, kurās bija atskats par interesantākajiem mirkļiem Skolā.
Kā vienmēr pasākumu bagātināja skolas vokāli instrumentālais ansamblis.