Jauniešu garantijas galdnieku grupas izlaidums

15.decembrī kvalifikācijas eksāmenu  kārtoja un apliecību par kvalifikācijas iegūšanu saņēma 8 galdnieki. Jaunieši mācības uzsāka februāra beigās. Šo mēnešu laikā jauniešiem bija teorijas un praktiskās mācības skolā un 3 mēnešus viņi praktizējās kokapstrādes uzņēmumos. Šī iespēja – tik īsā laikā iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju, ir pateicoties projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros“ (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001).

Nākamā uzņemšana būs vasarā, kad varēs pieteikties mācībām, kas uzsāksies septembrī konditora, pavāra un MIG/MAG metinātāja kvalifikācijā.