8 audzēkņi praktisko pieredzi iegūst Vācijas uzņēmumos

Pateicoties Erasmus + projektam „Audzēkņu un personāla pieredzes apmaiņa ārzemēs” (Nr.2017-1-LV01-KA116-035356), 8  jauniešiem no Skolas ir iespēja mēnesi praktizēties Vācijas nozares uzņēmumos. Šo iespēju izmanto automehāniķi – Kalvis Celmiņš, Māris Mičuls, būvizstrādājumu galdnieki – Ervīns Kokarevičš, Mārtiņš Žuks, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti – Dainis Limanovskis, Karīna Guļāne, Signija Kupšāne, Aleksandrs Romaņenko. Kopā ar jauniešiem pirmo nedēļu bija angļu valodas skolotāja Ilona Moršina.

Mobilitāte notiek no 22.janvāra līdz 21.februārim.