Metinātāju mācību ekskursija

9.februārī mācību ekskursijā devās topošie MIG/MAG metinātāji. Tika apmeklēts metālapstrādes uzņēmums SIA “EKO EL”. Katru gadu vairāki audzēkņi dodas uz šo uzņēmumu kvalifikācijas praksē un nereti paliek arī strādāt. Jaunieši varēja iepazīties ar modernajām iekārtām un iemēģināt paši roku metināšanā.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts”Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un  Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.