Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld – Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās vidusskolas programmas Kokizstrādājumu izgatavošana jaunieši – R.Brics, M.Krilkovs, O.Viļevko, D.Rēzis, J.Mucenieks un R.Rancāns guva lielisku iespēju vērot ražošanas, tehniskā departamenta un kvalitātes nodrošināšanas vadītāju darba ikdienu uzņēmumā SIA Jeld – Wen Latvija Aizkraukles durvju un kokšķiedru plātņu rūpnīcās.
Izglītojamie iepazinās ar produkcijas ražošanas, kvalitātes novērtēšanas un kontroles, iekārtu apkopes un remonta darbu plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu.

Skolotājs Māris Rukmanis