Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz metālapstrādes uzņēmumiem SIA “Dinex” Ozolniekos un SIA “Balt Brand” Salaspilī. Audzēkņi iepazinās ar uzņēmumu aprīkojumu, iekārtām, darba specifiku un daži no viņiem iespējams arī izies kvalifikācijas praksi tieši šajos metālapstrādes uzņēmumos.

Eiropas Savienības fonda projekti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un  „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. Nr.8.4.1.0/16/I/001.