Biznesa Ideju darbnīca

Jēkabpils Biznesa Inkubators sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību, Zemgales Uzņēmējdarbības centru, Finanšu Institūciju ALTUM un Aizkraukles profesionālo vidusskolu 2018.gada 28.februārī rīkoja “Biznesa Ideju darbnīcu” jauniešiem vecumā no 16 līdz 29 gadiem Aizkraukles profesionālajā vidusskolā. Konkursa mērķis bija mācīties ģenerēt jauniešu biznesa idejas un popularizēt uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Veiksmīgākie ideju ģeneratori saņēma vērtīgas balvas un ieguva iespēju piedalīties Zemgales ideju konkursā.