Skolas aktivitātes Uzņēmēju dienās Aizkraukles novadā 2018

Šogad ļoti aktīvi skola iesaistījās Aizkraukles novada un Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotajās uzņēmēju dienās 16. un 17.martā. 16.martā skolas telpās notika Biznesa forums Uzņēmējs. Sadarbība. Izaugsme.  Skolas direktore Ruta Krūkle kopā ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāju Leonu Līdumu, LTRK Prezidentu Aigaru Rostovsku, Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāju Nauri Pauliņu un  Aizkraukles novada domes Attīstības speciālisti Ilonu Kāganu piedalījās paneļdiskusijā: Par novada uzņēmējdarbības attīstības iespējām, demogrāfiskās situācijas un izglītības ietekmi uz ekonomikas attīstību.

Biznesa forumu apmeklēja arī Aizkraukles novada sadraudzības pilsētas Šarkovščinas (Baltkrievija) delegācija, kura apskatīja skolu, iepazinās ar skolas piedāvātajām izglītības programmām, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas.

16.un 17.marta pasākumos skolai bija izveidots  stends, kurā varēja iepazīties ar skolas aktuālo informāciju – par ārpus formālās izglītības iegūšanas iespējām, pieteikties pieaugušo apmācībām. Katram pasākuma dalībniekam bija iespēja izteikt viedokli – kādas profesijas tuvākajos gados būtu jāapgūst jauniešiem Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā. Pasākuma laikā notika izloze un katru dienu 3 laimīgajiem bija iespēja iegūt skaistas balvas, kuras darinājuši mūsu skolas galdnieki – skaisti dekupētu krēsliņu, pakaramo un aizraujošu spēli, kas patīk gan pieaugušajiem, gan arī bērniem.