Skolā Erudīts

Šodien skolā notika Erudīta pasākums. Grupām bija jāveic četri interesanti uzdevumi. Pirmajā uzdevumā audzēkņiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Otrajā uzdevumā grupām pēc attēla bija jāatpazīst slaveni un nozīmīgi Latvijas cilvēki, jāuzraksta viņu vārds un ar ko šis cilvēks ir ievērojams. Trešajā uzdevumā bija jāatmin krustvārdu mīkla par mērvienībām. Noslēdzošajā uzdevumā audzēkņiem bija jāatpazīst novads pēc dotā moto, jāizvēlas pareizais novada ģerbonis un jāatzīmē novada atrašanās vieta karte, kā arī jāprezentē pārējiem šī novada raksturīgākās vietas un kultūrvēsturiskos objektus.
Kopvērtējumā 3.vietu ieguva 1 mgk grupa, 2.vietu – 3 m grupa, bet 1.vietu – 2 eg grupa.