Apstiprināts jaunais Erasmus + projekts

Skola ir saņēmusi  Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta pieteikuma “Profesionālo kompetenču pilnveide audzēkņiem un personālam” Nr.2018-1-LV01-KA116-046867 apstiprinājumu.

Kopumā 23 audzēkņiem (automehāniķiem, būvizstrādājumu galdniekiem, pavāriem) būs iespēja papildināt savas profesionālās kompetences praksē Lietuvā, Vācijā, Portugālē, Itālijā vai Vācijā.

1 automehāniķu pedagogs dosies profesionālā pilnveidē uz Kauņas profesionālo mācību centru, bet 2 pedagogi varēs papildināt savu pieredzi Itālijā.

Kopumā apstiprinātais Erasmus + finansējums ir 65 039,00 EUR. Projekts 100% sedz visus mobilitātes izdevumus.