Piedalījāmies Aizkraukles novada svētku gājienā

11.augustā Aizkrauklē notika novada svētki. Tradicionāli tika organizēts svētku gājiens. Arī mūsu skolas kolektīvs piedalījās svētku gājienu!

Spēja sapulcēties tādā kuplā skaitā karstajā vasaras laikā, ir pierādījums tam, ka mūsu skolas pamatvērtības atsaucība un vienotība ir redzama gan ikdienas skolas darbā, gan arī attiecībā uz mūsu novadu!