Gatavojamies jaunajam mācību gadam!

Mūsu skolas kolektīvs ir gatavs jaunajam 2018./2019. mācību gadam! Šodien visi tikās, lai apstiprinātu jaunā mācību gada galvenos uzdevumus un prioritātes:

1.Resursu izmantošanas efektivitāte:

  • mūsdienīgas, drošas un radošumu sekmējošas mācību vides veidošanas turpināšana
  • pedagogu sadarbības veicināšana programmu īstenošanas procesā

2.Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes pilnveide:

  • modulārās apmācības pieejas nodrošināšana: īstenošana IP «Autotransports» un sagatavošanās īstenošanai IP «Kokizstrādājumu izgatavošana» un «Ēdināšanas pakalpojumi»
  • darba vidē orientētu mācību īstenošanas paplašināšana
  • izglītojamo individuālo mācību vajadzību ievērošana, izmantojot e-mācību vides iespējas un apgūstot prasmi mācīties
  • atbalsts izglītojamiem- mācību traucējošu sociālo risku samazināšana

3.Pieaugušo izglītošanas programmu īstenošanas paplašināšana.

4.Izglītojamo iesaistīšana dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos ar mērķi sekmēt patriotismu, pilsonisko zināšanu, vispārcilvēcisko vērtību apguvi un pielietojumu.