Skolā viesi no Rokišku skolas

Jau vairākus gadus Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Rokišku profesionālo skolu. 4.oktobrī no Rokišku Skolas viesojās projektu vadītāja Silva Piestinienė,   ekonomikas skolotājas Jūratė Šaučiūnienė un Asta Mikulionienė, automehāniķu skolotājs Aldevinas Kubilius. Vizītes mērķis bija pārrunāt plānotās Erasmus + mobilitātes plānojumu. 29.oktobrī pie mums Aizkrauklē ieradīsies ekonomikas un automehāniķu skolotāji uz 2 dienām apmaiņas programmā, lai vadītu stundas mūsu audzēkņiem. Savukārt 2 automehāniķu audzēkņi 1 mēnesi izies praksi Aizkrauklē.