Dalība forumā Mūsdienīga profesionālā izglītība Latvijā

2018. gada 31. oktobrī risinājās Latvijā līdz šim vēl nebijis pasākums – jauniešu forums “Mūsdienīga profesionālā izglītība Latvijā”. Četru stundu garumā jaunieši demonstrēja savus talantus un panākumus, piedalījās paneļdiskusijās ar politikas veidotājiem, darba devējiem un akadēmiskās vides pārstāvjiem, kā arī rādīja un pierādīja, ka profesionālā izglītība var būt un ir pievilcīga un inovatīva. Paneļdiskusijā “Kāda ir mūsdienīga profesionālā izglītība” no mūsu skolas piedalījās pedagogs Jānis Madžulis. Paneļdiskusijas laikā Jānis uzsvēra profesionālās izglītības priekšrocībām – ātrāk iekļauties darba tirgū un iespēju jau mācību laikā praktizēties uzņēmumos.