Ziemassvētku pasākums skolā

Vēl pirms Jaunā gada straujā ritma, ir jāatskatās uz skaisto Ziemassvētku pasākumu skolā. 1.e kurss bija sagatavojis interesantus stāstījumus un etīdes par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.
Par aktīvu dalību skolas un ārpusskolas pasākumos audzēkņi saņēma pateicības.