Izrāde “Trīs stāsti”

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 11. aprīlī notika izrāde “Trīs stāsti”. Režisors: Varis Piņķis, lomās: Ance Strazda, Klāvs Mellis, Reinis Boters un Āris Matesovičs

Iestudējuma pamatā izmantoti igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka stāstu krājumā Skaistais dzīvnieks atrodamie stāsti Skaistais dzīvnieks , Bērns un vista un Svētais grāls. Stāstus  visus vieno neierasts skatījums uz pasaules lietu kārtību. Izrāde ir viegluma, humora un ironijas pilna, kas tiešām neatstāja vienaldzīgu ne vienu- ne audzēkņus, ne skolotājus. Audzēkņi ar interesi vēroja jauno aktieru meistarīgo sniegumu un vēlāk sarunās pauda prieku un atzinību. Daudzi mēģināja atdarināt Ances ātrrunas plūdus,   Āra, Klāva un Reiņa tēloto varoņu savdabīgās kustības un spēlētprieku. Vēlāk atskanēja arī jauniešu teiktie vārdi: ”Redz kā notiek, ja jūra līdz ceļgaliem un galvā žvingulis- tad pat “jūras skolas” kaķēnus var ieraudzīt !” Lūk, ne tikai viegls humors, bet arī mirklis padomāt!

Paldies māksliniekiem par atsaucību un spēju tik viegli un nepiespiesti rast kontaktu ar skatītāju! Iesakām šo izrādi noskatīties, nenožēlosiet!

Mēs vēlreiz varējām pārliecināties par  programmas “Latvijas skolas soma” nozīmību un esam pateicīgi šīs idejas autoriem.