Erasmus + projekta prakses aizstāvēšana

ERASMUS + projekta ietvaros mūsu skolas 3 automehāniķi un 3 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti mēnesi pavadīja praksēs Portugālē. 15. maijā, atgriežoties skolā, jaunieši dalījās iespaidos par pavadīto laiku, pieredzi un gūtajām profesionālajām iemaņām.