Strādājošajiem pieaugušajiem

(vecumā no 25 gadiem)

 Aizkraukles Profesionālā vidusskola piedāvā

Aizkraukles Profesionālā vidusskola aicina nodarbinātās personas pieteikties mācībām ESF projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Pieteikšanās

4.kārtā pieteikšanās mācībām notiek no 27. maija līdz 28. jūnijam, piesakoties tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugušajiem.lv

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments), Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora

Mēs piedāvājam jums iespēju apgūt 2 programmas:

Izglītības programma Nozare Mācību ilgums stundas Kopējā mācību maksa EUR Līdzmaksājums 10% EUR
Neformālā izglītības programma “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” Mūžizglītības kompetences 56 252,00 25.20
Modulis „Metināšanas pamati” Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības 80 360 36.00

Pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

Mācību uzsākšana šajā kārtā paredzēta  2019. gada jūlijā/  augustā.

Kontakti uzziņām:

Aija Kukule, aija.kukule@inbox.lv,  tel.2645427,

 Zanda Britāne, projektuvaditajs.apv@inbox.lv, tel.26538550