Apriprināts jaunais Erasmus + projekts

Skola ir saņēmusi Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA116-060219 apstiprinājumu.
Kopumā 37 audzēkņiem (13 automehāniķiem, 6 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, 6 būvizstrādājumu galdnieki, 12 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti) būs iespēja papildināt savas profesionālās kompetences praksē Lietuvā, Vācijā, Austrijā, Itālijā un Portugālē. 4 pedagogi varēs papildināt savu pieredzi Lietuvā, Austrijā, Itālijā un Portugālē.
Kopumā apstiprinātais Erasmus + finansējums ir 105 259,00 EUR. Projekts 100% sedz visus mobilitātes izdevumus.