Nokārtots kvalifikācijas eksāmens konditoru palīgiem

27.jūnijā kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 5 meitenes no Eiropas Savienības fondu projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros“ (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001). Meitenes bija centušās – varējām nogaršot lieliski nokārtoto eksāmenu!:) Paldies, meitenes!