Erasmus + projekts 2019./2020.mācību gadam

Aizkraukles Profesionālā vidusskola no 2019.gada 19.augusta līdz 2020.gada 18.augustam īsteno Erasmus+ KA1 projektu “Profesionālo kompetenču pilnveide audzēkņiem un personālam”.

Projekta mērķis ir skolas audzēkņiem un personālam iegūt profesionālo pieredzi ārzemēs, lai sekmētu katra projekta dalībnieka profesionālās kompetences paaugstināšanos.

Projekta ietvaros kopumā piedalīsies 37 audzēkņi, 4 pedagogi.

 1. Audzēkņi var pieteikties atbalstam mobilitātei ārvalstīs šādās aktivitātēs:
  • prakse skolā/uzņēmumā Lietuvā, Kauņas profesionālajā skolā – 2 audzēkņi (2 būvizstrādājumu galdnieki; 14 dienas; 2019.gada oktobris)
  • prakse skolā/uzņēmumā Lietuvā, Kauņas profesionālajā skolā – 3 audzēkņi (3 automehāniķi: 21 diena 2019.gada novembris)
  • prakse skolā/uzņēmumā Lietuvā, Marianpoles profesionālajā skolā – 2 audzēkņi (2 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi; 14 dienas; 2019.gada septembris)
  • prakse uzņēmumā Itālijā – uzņemošā organizācija “Giovani per L’Europa ” – 2 audzēkņi (2 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi; 21 diena; 2019.gada novembris)
  • prakse uzņēmumā Vācijā, uzņemošā organizācija “Erasmus Partner” – 12 audzēkņi (4 automehāniķi, 3 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 5 būvizstrādājumu galdnieki; 29 dienas; 2020.gada janvāris)
  • prakse uzņēmumā Austrijā – uzņemošā organizācija “Austraining Lern.ziel GmbH ” – 4 audzēkņi (2 automehāniķi, 2 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi; 21 dienas; 2020.gada februāris)
  • prakse uzņēmumā Portugālē, uzņemošā organizācija “EPD-European Projects Development”- 8 audzēkņi (3 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 3 automehāniķi, 2 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi; 28 dienas; 2020.gada aprīlis)
  • prakse uzņēmumā Itālijā – uzņemošā organizācija “New service societa cooperative sociale” – 4 audzēkņi (4 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti; 28 dienas; 2020.gada maijs)
 2. Personāls var pieteikties atbalstam mobilitātei ārvalstīs šādās aktivitātēs:
  • pieredzes apmaiņa Lietuvā Marianpoles profesionālajā skolā, 3 dalībnieki (1 direktora vietnieks, 1 projektu vadītājs, 1 I/P „Mašīnzinību” profesionālo priekšmetu skolotājs 3 dienas; 2019.gada novembris)
  • pieredzes apmaiņa Lietuvā Kauņas profesionālajā skolā, 1 I/P „Kokizstrādājumu izgatavošana” profesionālo priekšmetu skolotājs (7 dienas; 2019.gada novembris)
  • Itālijā, uzņemošā organizācija ” Giovani per L’Europa ” – 1 pavadošā persona. (5 dienas; 2019.gada novembris)
  • Austrijā, uzņemošā organizācija ” Austraining Lern.ziel GmbH ” – 1 pavadošā persona. (5 dienas; 2020.gada februāris)
  • Portugālē, uzņemošā organizācija ” EPD-European Projects Development ” – 1 pavadošā persona. (5 dienas; 2020.gada aprīlis)
  • Itālijā, uzņemošā organizācija “New service societa cooperative sociale” – 1 pavadošā persona. (5 dienas; 2020.gada maijs)

Kopējais projekta finansējums 105 259,00 EUR.

Erasmus + projekts sedz visus mobilitātes izdevumus katram dalībniekam (transporta, individuālā atbalsta).

Kontaktinformācija: Aizkraukles Profesionālās vidusskolas projektu vadītāja Inita Šale, 26157914, initasale@inbox.lv