Erasmus+ projekta ietvaros dodas praksē uz Marijampoli

Aizkraukles Profesionālā vidusskola uzsākot jauno 2019/2020 mācību gadu, turpina aktīvi iesaistīties Erasmus+ projektā, kurā skolas audzēkņiem tiek sniegta iespēja ārvalstu uzņēmumos darbu vadītāju uzraudzībā veikt praktiskus darbus pie modernas tehnikas, gan arī skolās un mācību korpusos piedalīties teorētisko nodarbību procesā, gūt jaunu pieredzi, nostiprināt savas svešvalodu zināšanas un protams, iegūt jaunus draugus.

23.septembrī  ERASMUS + projekta „Profesionālo kompetenču pilnveide audzēkņiem un personālam“ (Vienošanās Nr.2019-1-LV01-KA116-060219) ietvaros 2.kursa Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi  Edijs Laimiņš un Uldis Hārdijs Madlinskis, kopā ar direktora vietnieci audzināšanas jomā Veltu Narkevičinu, skolotāju Maiguru Jurkjānu un projektu vadītāju Zandu Britāni devās pirmajā vizītē uz Lietuvas Profesionālās izglītības centru.

Marijampolē apmeklējām mācību centru, kurš ir viens no lielākajiem Lietuvā un tapis triju mācību iestāžu apvienošanas rezultātā. Iepazināmies ar atsevišķu praktisko nodarbību korpusu ar nodarbību telpām un praktisko nodarbību poligonu. Apskatījām tehnikas vienības, ar kurām tiek veikta skolēnu apmācība.

Skolēni praksē Marijampolē pavadīs divas nedēļas. Šo divu nedēļu laikā skolēni tiks iepazīstināti ar teorētisko nodarbību gaitu un otrajā nedēļā piedalīsies praktiskajās nodarbībās, kurās iegūs jaunas iemaņas traktoru tehnikas vadīšanā un darbā ar to uzstādītajiem darba mezgliem un iekārtām.  Apmeklēs arī tehnikas remontu uzņēmumu, kurā varēs ņemt dalību reālā darba vidē, veicot dažādus palīga darbus augsti kvalificētu meistaru pavadībā. Brīvā laika pavadīšanai ir saplānoti dažādu pasākumu apmeklējumi, tādi kā tehnikas izstāde un senlaicīgas tehnikas muzejs. Apmeklēs arī rudens gada tirgu, kurš ir ievērojams pilsētas pasākums ar senām tradīcijām.

Liels prieks par Lietuvas kolēģu atsaucību riskējot uzņemt jaunus sadarbības partnerus. Gandarījums, ka esam noslēguši vēl vienu sadarbības līgumu un jau top idejas par sadarbību ne tikai Erasmus + projekta ietvaros, bet arī dažādiem kopīgiem pasākumiem!