Kvalifikācijas eksāmenu nokārto lokmetinātāji

Šodien kvalifikācijas eksāmenu ar labiem rezultātiem nokārtoja 5 ESF projekta dalībnieki “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/1/001 profesionālās tālākizglītības programmā “Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”. Lai veicas turpmāk!