Sporta spēles Aizkraukle-2020

31.janvārī Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notika starptautiskas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu sacensības. Tajās piedalījās 6 komandas — Biržu tehnoloģiju un biznesa apmācības centrs, Rokišķu tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības skola, Kupišķu tehnoloģiskās un biznesa skola (Lietuva), Smiltenes tehnikums, Valmieras tehnikums un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums.
Katrā komandā bija seši dalībnieki un vairākos kompetenču centros (Veiklais automehāniķis, Prasmīgais galdnieks, Izturīgais pavārs, Precīzais metinātājs, Starppriekšmetu saikne, Komandas darbs), kas saistīti ar skolā apgūstamajām profesijām vajadzēja veikt sportiskus un intelektuālus uzdevumus. Noslēgumā dalībnieki azartiski piedalījās gumijbolā un komandas stafetē.