Kvalifikāciju ir ieguvuši būvizstrādājumu galdnieki

18.jūnijā kvalifikāciju būvizstrādājumu galdnieks ir ieguvuši 5 jaunieši. Prieks par labajiem rezultātiem.