Lepojamies par skolas absolventu Dāvi Reutu!

Dāvis Reuts ir piemērs tam, ka arī pēc profesionāli vidējās izglītības iegūšanas ir iespējams veiksmīgi studēt augstskolā. Pirms 4 gadiem Dāvis absolvēja Aizkraukles Profesionālo vidusskolu un ieguva kvalifikāciju Būvizstrādājumu galdnieks. Pēc tam iestājās Latvijas Lauksaimniecības Universitātē un vakar saņēma diplomu par profesionālā bakalaura grāda iegūšanu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Lepojamies par Dāvja sasniegumiem!

Kā Dāvis pats saka, studenta dzīvi izbaudīt novēl ikvienam jaunietim! Ir mirkļi, kad iet grūtāk, bet tad, kad tiec pie profesionālo priekšmetu apgūšanas, Tu patiesi saproti kādēļ bija jāmācās augstākā matemātika, fizika… Ir nepieciešams gribēt mācīties un nedaudz sevi arī piespiest!

Lai arī diploms ir iegūts, tas nemaz nenozīmē, ka mācīšanās process ir beidzies. Visu laiku ir rūpīgi jāseko jaunākajai informācijai nozarē, jo viss ļoti strauji mainās un attīstās!

Arī turpmāko dzīvi Dāvis noteikti saistīs ar kokapstrādes jomu!