Zinību diena 1.09.2020.

Uzsācies 2020./2021.mācību gads! Šogad mācības 1.kursā uzsāk 124 audzēkņi – 30 automehāniķi, 23 būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķi, 18 pavāri, 11 būvizstrādājumu galdnieki, 12 klientu apkalpošanas speciālisti, 18 metinātāji un 12 kokapstrādes iekārtu operatori. Kopā skolā mācās 367 audzēkņi!
Lai jaunā mācību gada panākumi ved uz izaugsmi!