Skolas darbinieki ceturtie

Kvalifikācijas apliecības iegūst jaunie metinātāji

Šodien kvalifikācijas apliecības ieguva 4 Lokmetinātāji…

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības…

Mācības uzsākusi pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa

23.janvārī mācības uzsāka pirmā pieaugušo izglītības…

8 audzēkņi praktisko pieredzi iegūst Vācijas uzņēmumos

Pateicoties Erasmus + projektam „Audzēkņu un personāla pieredzes…

Ziemassvētku pasākums 21.12.2017.

Jauniešu garantijas galdnieku grupas izlaidums

15.decembrī kvalifikācijas eksāmenu  kārtoja un apliecību…

Saņem diplomus metinātāja kvalifikācijā

Šodien Skolā notika ārpusformālās izglītības eksāmens…

Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Rokišku profesionālo skolu.

9.decembrī direktore Ruta Krūkle, direktora vietniece Rasma…