, , , ,

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību…
, ,

Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld - Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās…

Pasākums "Laimīgā Valentīndiena"

Šodien notika Valentīndienas pasākums skolā. Sākumā Valentīndienas…
, ,

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas…
, , ,

Metinātāju mācību ekskursija

9.februārī mācību ekskursijā devās topošie MIG/MAG metinātāji.…

Skolas darbinieki ceturtie

,

Kvalifikācijas apliecības iegūst jaunie metinātāji

Šodien kvalifikācijas apliecības ieguva 4 Lokmetinātāji…
, ,

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības…
, , ,

Mācības uzsākusi pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa

23.janvārī mācības uzsāka pirmā pieaugušo izglītības…