Entries by initasale

Skolotāji apmeklē prakses vietas

Šonedēļ skolotāji aktīvi apmeklēja Jauniešu garantijas audzēkņu prakses vietas, lai aplūkotu kā viņiem sokas. Tika apmeklēti arī metālapstrādes uzņēmumi SIA ‘Balt Brand” un SIA “Eko El”. Prieks par audzēkņiem, kuri praksi iziet šādos perspektīvos metālasptrādes uzņēmumos, kā arī prieks par prakses vadītāju pozitīvajām atsauksmēm par praktikantiem. Šajos uzņēmumos satikām arī iepriekšējo gadu absolventus, kas pierāda, […]

6 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecības

Šodien kvalifikācijas dokumentu saņēma 6 Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, izmantojot ārpusformālās izglītības iespējas. Arī Tu vari iegūt kvalifikāciju vienas dienas laikā, ja Tev ir profesionālā pieredze un zināšanas attiecīgajā kvalifikācija. Bez tam šobrīd ES pieaugušo izglītības projekts strādājošiem sedz šī eksāmena izmaksas 90 līdz 100 %! Izmanto šo iespēju!

Jau pavisam drīz sākas jaunā LMT Autosporta Akadēmijas kartinga sezona

Mūsu skola ir viena no desmit laimīgajām, kurām šogad ir iespēja piedalīties kartinga sacensībās. 16.martā skolas komanda piedalījās LMT Autosporta akadēmijas rīkotajā kartingu seminārā, kurā tika stāstīts par šīs sezonas vizuālo identitāti, kā elektrokartings atšķiras no iekšdedzes motora kartinga, kā arī bija iespēja izmēģināt savus spēkus pie elektrokartinga stūres. Šī sezona sāksies jau 1.maijā, kad […]

Skolas aktivitātes Uzņēmēju dienās Aizkraukles novadā 2018

Šogad ļoti aktīvi skola iesaistījās Aizkraukles novada un Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotajās uzņēmēju dienās 16. un 17.martā. 16.martā skolas telpās notika Biznesa forums Uzņēmējs. Sadarbība. Izaugsme.  Skolas direktore Ruta Krūkle kopā ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāju Leonu Līdumu, LTRK Prezidentu Aigaru Rostovsku, Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāju Nauri Pauliņu un  Aizkraukles novada domes […]

Audzēkņi aktīvi apgūst Sabiedrības un cilvēka drošību

Sabiedrības un cilvēka drošība kopš 2016./2017.m.g. ir obligāts priekšmets visās vidēji profesionālās, arodizglītības un tālākizglītības programmās. Modulī “Sabiedrības un cilvēka drošība” audzēkņi apgūst: veselības izglītību; vides izglītību; izglītību darba vides drošības jomā; izglītību valsts aizsardzības jomā. Skolotāja Sandra Voloseviča pasniedz veselības izglītības sadaļu, kur aktīvi audzēkņi apgūst arī pirmās palīdzības sniegšanu.

Sākas 2.kārta pieaugušo izglītības ESF projektā

12. martā ir sākusies pieaugušo nodarbināto personu pieteikšanās 2. kārta  mācībām #ESfondi ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, un tā turpināsies līdz 16. aprīlim. Aizkraukles Profesionālā vidusskola piedāvā mācības tālākizglītības programmās Galdnieka un Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)  kvalifikāciju iegūšanai. Neformālo izglītības programmu piedāvājumā šoreiz – “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu […]

Skola prezentē sadarbību ar uzņēmumiem

1. martā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Zemgales reģionālās padomes sēde. Tajā direktore Ruta Krūkle stāstīja par sadarbības iespējas ar uzņēmumiem, iesaistoties darba vidē orientētu mācību īstenošanā, pieaugušo apmācības, ārpusformālā ceļā iegūto kompetenču novērtēšanā.  

Biznesa Ideju darbnīca

Jēkabpils Biznesa Inkubators sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību, Zemgales Uzņēmējdarbības centru, Finanšu Institūciju ALTUM un Aizkraukles profesionālo vidusskolu 2018.gada 28.februārī rīkoja “Biznesa Ideju darbnīcu” jauniešiem vecumā no 16 līdz 29 gadiem Aizkraukles profesionālajā vidusskolā. Konkursa mērķis bija mācīties ģenerēt jauniešu biznesa idejas un popularizēt uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Veiksmīgākie ideju ģeneratori saņēma vērtīgas balvas un ieguva […]

Skola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  2017. gada 30. augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt […]