Entries by initasale

Skola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  2017. gada 30. augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt […]

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz metālapstrādes uzņēmumiem SIA “Dinex” Ozolniekos un SIA “Balt Brand” Salaspilī. Audzēkņi iepazinās ar uzņēmumu aprīkojumu, iekārtām, darba specifiku un daži no viņiem iespējams arī izies kvalifikācijas praksi tieši šajos metālapstrādes uzņēmumos. Eiropas Savienības fonda projekti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un  […]

Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld – Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās vidusskolas programmas Kokizstrādājumu izgatavošana jaunieši – R.Brics, M.Krilkovs, O.Viļevko, D.Rēzis, J.Mucenieks un R.Rancāns guva lielisku iespēju vērot ražošanas, tehniskā departamenta un kvalitātes nodrošināšanas vadītāju darba ikdienu uzņēmumā SIA Jeld – Wen Latvija Aizkraukles durvju un kokšķiedru plātņu rūpnīcās. Izglītojamie iepazinās ar produkcijas ražošanas, kvalitātes novērtēšanas un kontroles, iekārtu apkopes […]

Pasākums “Laimīgā Valentīndiena”

Šodien notika Valentīndienas pasākums skolā. Sākumā Valentīndienas ievadvārdus teica 1.e kursa audzēknes Daila un Inga. Turpinājumā sekoja aina no ‘Titānika”, tikai šoreiz abi mīlnieki palika dzīvi. Pēc lugas visi kursi tika aicināti piedalīties atrakcijās, kuras saistītas ar Valentīndienu. No katras grupas tika izvēlēti 2 atraktīvākie, 2 zinošākie un 2 muzikālākie jaunieši. Atraktīvākie dejoja, zinošākie – […]

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas 2. un 3. kursa automehāniķi piedalījās Ēnu dienas pasākumā Aizkraukles pilsētas stadionā, kurā bija iespēja iepazīt dažādu dienestu darbu un profesijas. Varēja vērot praktiskos Zemessardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts policijas paraugdemonstrējumus. Kopā ar audzēkņiem devās skolotāji Ilona Moršina un […]

Izsludināts iepirkums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir izsludinājusi iepirkumu: „Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde profesionālās izglītības programmām „Metālapstrāde” un „Ēdināšanas pakalpojumi” nodrošināšanai Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai” (identifikācijas Nr.APV 2018/1). Iepirkums tiek organizēts atbilstoši PIL 9.pantam. Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 26.februāra plkst.10.00. Iepirkums_APV_2018_1_ESF

Metinātāju mācību ekskursija

9.februārī mācību ekskursijā devās topošie MIG/MAG metinātāji. Tika apmeklēts metālapstrādes uzņēmums SIA “EKO EL”. Katru gadu vairāki audzēkņi dodas uz šo uzņēmumu kvalifikācijas praksē un nereti paliek arī strādāt. Jaunieši varēja iepazīties ar modernajām iekārtām un iemēģināt paši roku metināšanā. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai […]

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības attīstības aģentūrai 2018.gada konkursā jauno Erasmus + mobilitātes projektu  “Profesionālo kompetenču pilnveide audzēkņiem un personālam” . Kopumā tiks iesaistīti 26 audzēkņi no 4 izglītības programmām. Mērķa grupa ir audzēkņi no 3.un 4.kursa, kuru vecums ir no 18 līdz 21 gadiem. Audzēkņi tika izvēlēti atbilstoši izstrādātajiem atlases kritērijiem. Audzēkņu mobilitāte […]

Mācības uzsākusi pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa

23.janvārī mācības uzsāka pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 ietvaros. 6 izglītojamie mācīsies līdz 31.jūlijam un iegūs kvalifikāciju Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG.