, ,

Biznesa Ideju darbnīca

Jēkabpils Biznesa Inkubators sadarbībā ar Aizkraukles novada…
, , , ,

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību…
, ,

Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld - Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās…
, ,

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas…
, ,

Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Rokišku profesionālo skolu.

9.decembrī direktore Ruta Krūkle, direktora vietniece Rasma…
, ,

Žetonvakars 2017

Mūsu skolā 7.decembrī notika Žetonvakars. 17 automehāniķiem,…
, ,

Pasākums par godu Valsts svētkiem

Par godu Valsts svētkiem šodien skolā notika svinīgs pasākums.…