Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld - Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās…

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas…

Ziemassvētku pasākums 21.12.2017.

Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Rokišku profesionālo skolu.

9.decembrī direktore Ruta Krūkle, direktora vietniece Rasma…

Žetonvakars 2017

Mūsu skolā 7.decembrī notika Žetonvakars. 17 automehāniķiem,…

Pasākums par godu Valsts svētkiem

Par godu Valsts svētkiem šodien skolā notika svinīgs pasākums.…