, , ,

Skola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  2017. gada 30. augustā…
, , , ,

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību…
, ,

Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld - Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās…
, ,

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas…
, , ,

Metinātāju mācību ekskursija

9.februārī mācību ekskursijā devās topošie MIG/MAG metinātāji.…
,

Kvalifikācijas apliecības iegūst jaunie metinātāji

Šodien kvalifikācijas apliecības ieguva 4 Lokmetinātāji…
, ,

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības…
, , ,

Mācības uzsākusi pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa

23.janvārī mācības uzsāka pirmā pieaugušo izglītības…
,

8 audzēkņi praktisko pieredzi iegūst Vācijas uzņēmumos

Pateicoties Erasmus + projektam „Audzēkņu un personāla pieredzes…
, ,

Jauniešu garantijas galdnieku grupas izlaidums

15.decembrī kvalifikācijas eksāmenu  kārtoja un apliecību…