Ekskursija uz Metālapstrādes uzņēmumiem

2017.gada 1.novembrī Aizkraukles Profesionālās vidusskolas Jauniešu garantijas metinātāju grupa bija ekskursijā vairākos metālapstrādes uzņēmumos – SIA “JSP Building”, SIA “Autocardan” un SIA “Merkur”. Metālapstrādes uzņēmumā SIA “JSP Building” redzējām kā izvēlas, sagatavo materiālus metināšanai vadoties pēc rasējuma. Dotajā brīdi darbinieki veica balkonu izgatavošanu. SIA “Auto Cardan” vērojām kardāna remonta procesu, kā metina robots, dažādus modernus instrumentus un iekārtas. Mācību ekskursiju noslēdzām ar SIA “Merkur” uzņēmuma apmeklējumu, kurš galvenokārt nodarbojas ar smago automobiļu remontu. Ar prieku iepazināmies ar smago automobiļu rāmju taisnošanu, šādu pakalpojumu piedāvā ļoti neliels skaits servisu.

Mācību ekskursija slaikā uzzinājām daudz ko jaunu un iepazināmies ar metālapstrādes uzņēmumu darba specifiku.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanā (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)