Izsludināts iepirkums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir izsludinājusi iepirkumu: „Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde profesionālās izglītības programmām „Metālapstrāde” un „Mašīnzinības” nodrošināšanai Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai” (identifikācijas Nr.APV 2017/7).

Iepirkums tiek organizēts atbilstoši PIL 9.pantam.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 21.novembra plkst.10.00.

nolikums_APV_2017_metinātāji