Ārpus formālās izglītības ceļā iegūst apliecību kvalifikācijā ēdināšanas pakalpojuma speciālists

15.novembrī 4 dalībnieki ārpus formālās izglītības ceļā ieguva apliecību par kvalifikācijas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālista” piešķiršanu. Ārpus formālā izglītība ir lielisks ceļš, lai pierādītu dzīves laikā iegūtās zināšanas konkrētajai kvalifikācijai. Šogad skola ir rīkojusi vairākus ārpus formālos eksāmenus. Kopumā apliecību ir saņēmuši 8 lokmetinātāji metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 4 automehāniķi un nu jau arī 4 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti. Decembrī tiks rīkots vēl viens ārpus formālās izglītības eksāmens kvalifikācijā Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).

Skola vēl piedāvā ārpus formālās izglītības ceļā iegūt apliecību šādās kvalifikācijās:  pavārs, galdnieks, būvizstrādājumu galdnieks, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis, lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG).