Pie mums praksē mēnesi pavada Lietuvas automehāniķi

Pirmo reizi Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir arī kā Uzņemošā organizācija. Vairāku gadu garumā Skola ir darbojusies Erasmus + projektos un nosūtījusi audzēkņus un skolotājus praksēs un pieredzes apmaiņās uz Vāciju, Portugāli, Lietuvu, Igauniju. Šoreiz bija pienācis laiks spert atbildīgu soli – uzņemt audzēkņus no Lietuvas profesionālās skolas.

Tā 5.novembrī 3 automehāniķi Denis Rudzinskij, Rimvydas Zidziunas, Markas Simkunas no Kauņas tehniski profesionālā mācību centra ieradās pie mums Aizkrauklē.

 

Pirmo nedēļu audzēkņi pavadīja pie mums Skolā. Pirmajā dienā iepazīstinājām ar Skolu, pilsētu un uzņēmumu SIA “Auto Cardan”. Pārējās dienas audzēkņi cītīgi strādāja un veica dažādus uzdevumus, kas saistīti ar automašīnas tehnisko apkopi.

Ar 14.novembri audzēkņi praksi iziet uzņēmumā SIA “Avēnija VP”. Kopumā audzēkņiem prakse noslēgsies 1.decembrī.