Pasākums par godu Valsts svētkiem

Par godu Valsts svētkiem šodien skolā notika svinīgs pasākums. Pasākums bija ļoti sirsnīgs, jo ļāva ikdienas steigā nedaudz apstāties un padomāt par to, kas katram mums ir svarīgs un ko katrs mēs varam dot savai Latvijai. Skolas pašpārvaldes audzēkņi bija izveidojuši skaistu etīdi “Kāda ir mana Latvija?”.
Kā katru gadu, arī šoreiz tika sveikti no katras grupas audzēkņi, kuri ir ar labākajām sekmēm un aktīvi skolas, ārpusskolas pasākumos.

Pateicību ieguva

Jānis Mārins – 1.kurss, automehāniķis

Inga Madžule – 1.kurss, ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Elīna Gordijenko – 1.kurss, klientu apkalpošanas speciālists

Ralfs Kalvis Rozentāls – 1.kurss, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

Liene Brenča – 2.kurss, automehāniķis

Laura Krisanova, Madara Fedorova – 2.kurss ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Lana Dokukina – 2.kurss, klientu apkalpošanas speciālists

Ralfs Liepiņš – 2.kurss, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

Sintija Taukule – 3.kurss, ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Aivija Lībiete – 3.kurss, klientu apkalpošanas speciālists

Dāvis Rēzis – 3.kurss, būvizstrādājumu galdnieks

Artjoms Ivanovs – 3.kurss, celtniecības un ceļa būves mašīnu mehāniķis

Rolands Brics – 4.kurss, būvizstrādājumu galdnieks

Evija Vaičikauska – 4.kurss, klientu apkalpošanas speciālists

Aldis Dūda – 4.kurss, celtniecības un ceļu būves mašīnu  mehāniķis

Mārtiņš Valdheims – 4.kurss, automehāniķis

Ieva Vāsule – 4.kurss, ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Rihards Jansons – Jauniešu garantijas grupa, metinātājs

Laura Bite – Jauniešu garantijas grupa, konditors.

Audzēkņiem par labajām sekmēm Skola dāvina ekskursiju 29.novembrī uz Jelgavu.

Pasākumā aktīvi līdzdarbojās Skolas vokālais ansamblis.