Izsludināts iepirkums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir izsludinājusi iepirkumu: „Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde profesionālās izglītības programmām „Metālapstrāde” un „Ēdināšanas pakalpojumi” nodrošināšanai Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai” (identifikācijas Nr.APV 2018/1).

Iepirkums tiek organizēts atbilstoši PIL 9.pantam.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 26.februāra plkst.10.00.

Iepirkums_APV_2018_1_ESF