Skolotāji apmeklē prakses vietas

Šonedēļ skolotāji aktīvi apmeklēja Jauniešu garantijas audzēkņu prakses vietas, lai aplūkotu kā viņiem sokas.
Tika apmeklēti arī metālapstrādes uzņēmumi SIA ‘Balt Brand” un SIA “Eko El”. Prieks par audzēkņiem, kuri praksi iziet šādos perspektīvos metālasptrādes uzņēmumos, kā arī prieks par prakses vadītāju pozitīvajām atsauksmēm par praktikantiem. Šajos uzņēmumos satikām arī iepriekšējo gadu absolventus, kas pierāda, ka metinātāji ir pieprasīta profesija darba tirgū.