Saņem apliecības par R-Keeper programmas apguvi

24.aprīlī Ēdināšanas pakalpojumu speciālistu 2.kurss devās uz Rīgu, lai apmeklētu kursus R-Keeper un noliktavas programmā Store House lietošanā, kuras tieši ir piemērotas ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem. Katrs audzēknis saņēma apliecību ar ierakstu, ka ir apguvis praktiskās iemaņas darbā ar R-Keeper PRO 7 – R kases sistēmu un ir tiesīgs pildīt kasiera funkcijas.