Latvju zīmes skolas pagalmā

30.maijā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notika interešu izglītības pulciņu atskaites pasākums par paveikto šinī mācību gadā.

Pasākums iesākās pie skolas, kur karoga masta pakājē tika atklāts galdnieku un metinātāju kopdarbs- veltījums Latvijas dzimšanas dienā “Spēka zīmes”. Jumis rūpēsies par skolas lielās kopģimenes pavardu. Kā auglības simbols tas palīdzēs nest veiksmi jebkurā darbā un palīdzēs īstenot ieceres un sapņus. Rīta zvaigzne cīnīsies ar tumsas spēkiem un sargās no visa ļauna. Pērkonkrusts palīdzēs gan katram individuāli, gan skolai kopumā piesaistīt laimi un enerģiju.

Aktīvākajiem sportistiem, pulciņu dalībniekiem par sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu direktore pasniedza pateicības un balvas.

Savdabīgi sevi prezentēja kartingisti un tehniskais pulciņš- viņi, motoriem skaļi dūcot, piebrauca pie skolas un nodemonstrēja izcilu vadītprasmi. Skolotājs Edgars Šals  kopā ar jauniešiem priecājās par latviešu jauniešu sasniegumiem elektrokartinga jomā, pat apsteidzot Vāciju.

Pēc pulciņu darba prezentācijas pasākums turpinājās skolas zālē. Direktora vietniece audzināšanas jomā Velta Narkevičina raksturoja kopējos rezultātus, dalībnieku aktivitāti un uzteica arī visus tos jauniešus, kuri aktīvi darbojas kultūras namu pulciņos pēc dzīves vietas. Kā apliecinājums tam- lielisks Jumpravas kultūras nama hip- hop deju grupas priekšnesums, kuru mums noorganizēja 1.k grupas audzēkne, dejotāja Elīna Gordijenko. Runas mijās ar vokāli instrumentālā ansambļa priekšnesumiem, videoprezentācijām, sportistu ļoti precīzo atskaiti par katru sporta veidu un rezultātiem, ar garšīgu pavāru un konditoru cienastu un noslēgumā- radošo darbu pulciņa aicinājums līdzdarboties un iespēja izgatavot pārsteiguma dāvaniņu.

Tiešām- lieliska, bagāta, interesanta pēcpusdiena. Paldies visiem, kas mācību gada laikā atrada sevī spēku, pacietību un ieinteresētību darboties interešu izglītības pulciņos. Paldies skolotājiem par radošumu!

Pateicības saņēma- Santa Veikšāne, Sanita Martiņenko, Karīna Čeriņa, Inga Madžule, Ervīns Kokarevičs,  Mārtiņš Žuks, Kalvis Celmiņš, Rihards Jansons, Raivis Veikšāns, Jānis Mārins, Lauris Pojasnikovs, Dainis Limanovskis, Lana Dokukina, Guntars Grundulis, Laura Krisanova, Viktorija Treine, Lelde Madara Trūba.