Pirmais izlaidums pieaugušo izglītības grupai

Šodien karsti gāja 5 metinātājiem, kuri kārtoja eksāmenu, lai iegūtu kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG”. Viņi visi bija cītīgi mācījušies no 23.janvāra, izmantojot ES projekta atbalstu pieaugušo izglītībai.
Lai arī nebija viegli sevi piespiest 3 vakarus nedēļā pavadīt Skolā, viņus motivēja vēlme iegūt jaunas, mūsdienīgas, konkurētspējīgas zināšanas metināšanā. Pie tam jaunie metinātāji ļoti atzinīgi novērtēja skolas zinošos, atsaucīgos skolotājus, kā arī augsti novērtēja savu draudzīgo kolektīvu.
Vaicājot jaunajiem speciālistiem, kā viņi izmantos iegūtās zināšanas un dokumentu – ilgi viņiem nav jādomā – pirmkārt, šīs zināšanas noderēs katram individuāli, veicot ikdienas darbus savās mājās, piemājas saimniecībās. Vienai daļai šādu dokumentu jau pieprasīja darba vietas.
Saņemot kvalifikācijas apliecības jaunie metinātāji saka, ka ieteiktu arī saviem radiem un draugiem izmantot šī brīža iespēju pieaugušajiem iegūt jaunu kvalifikāciju vai pilnveidoties kuros, jo jebkuras mācības pilnveido cilvēku, kā arī visas iegūtās zināšanas var noderēt. Tāpat nenoliedzami, ka šādi kursi paaugstina konkurētspēju darba tirgū. Tomēr ir vēl viens būtisks fakts – tas ļauj ieekonomēt naudiņu – šādu kursu pilna maksa ar 1566 EUR, bet 90 % sedza ES projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.