Pasākums par godu skolotāju dienai!

Šodien notika pasākums par godu Skolotāju dienai! Jau vairākus gadus kā tradīcija Skolotāju dienā ir izvirzīt divus pedagogus, kuriem administrācija vēlas izteikt vislielāko uzslavu un pateicības vārdus. Šogad pateicību par ieguldījumu jauno censoņu izglītošanā un audzināšanā saņēma skolotāja, bibliotekāre Valentīna Truksne un skolotāja, sociālais pedagogs Dzintra Dareiko Sinkeviča.
2.e kurss bija sagatavojis skolotājiem pārsteigumu. Vispirms tika sacīti skaisti pateicības vārdi un dāvināti ziedi, bet pēc tam sekoja interesants uzdevumus. Skolotāji sadalījās 3 grupās un atbildēja uz āķīgiem jautājumiem. Uz dažiem bija pavisam grūti atbildēt, bet tāpēc daudz jaunas informācijas ieguva gan skolotāji, gan klātesošie. Diez vai kāds iepriekš zināja, ka kodes tēviņš kodes mātīti var sajusts 11 km attālumā vai arī, ka kurmis spēj vienas nakts laikā izrakst 76 m garu alu. Bet tagad to mēs zināsim! 
Paldies 2.e kursam par ieguldīto darbu!