Vīru kopas Vilki koncerts

7.decembrī skolā notika vīru kopas “Vilki” koncerts. Koncertā dzirdējām skaistas karavīru dziesmas. Koncertu papildināja stāsti par mūsu saknēm, par seno karavīru apģērbu, bruņojumu, par mūzikas instrumentiem, par 20. gadsimta latviešu brīvības cīnītājiem viņu patriotismu, nacionālo garu un pašaizliedzību cīņās par mūsu zemes brīvību.

Koncerts tika organizēts iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, lai stiprinātu izglītojamo  nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.