Žetonvakars

Katru gadu decembra mēnesī kā tradīcija ir Žetonvakars. Šoreiz tas bija nedaudz savādākā formātā nekā ierasts.

Pēc skaistā vīru kopas “Vilki” koncerta, šī mācību gada topošie absolventi pulcējās kopā. Grupu audzinātāji katram audzēknim deva vēstuli ar skaistu novēlējumu turpmākajai dzīvei un žetonu ar skolas nosaukumu un logo. Arī audzēkņi teica skaistus pateicības vārdus par ieguldīto darbu katra profesionālajā izaugsmē.

Pēc svinīgā pasākuma grupas kopā ar audzinātāju kavējās atmiņās par skolā pavadītajiem gadiem, baudīja karstu tēju ar kliņģeri.

Kopumā šajā mācību gadā kvalifikācijas eksāmenus kārtos 15 automehāniķi, 18 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 13 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, 2 būvizstrādājumu galdnieki un 14 klientu apkalpošanas speciālisti, kā arī Jauniešu garantijas grupas 8 konditoru palīgi un 10 metinātāji.