Mācības noslēdzās neformālās izglītības programmā Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā ESF projekta „Pieaugušo nodarbināto profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 3. kārtā notiek mācības trīs izglītības programmās – tālākizglītības programmā „Metālapstrāde” un divās neformālās izglītības programmās.

Sestdien, 16.februārī mācības noslēdzās neformālās izglītības programmas „Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”. Sešām dāmām tā bija kopīga darbošanās pozitīvā un rosīgā gaisotnē skolotājas Ainas Puniņas vadībā. Tika izmēģināta ļoti dažādu konditorejas izstrādājumu veidošana un noformēšana. Sestdienu vakari vai arī nodarbībām sekojošās svētdienas bijuši svētki arī izglītojamo ģimenēs, kad nodarbībā apgūtais ticis gatavots vēlreiz un demonstrēts saviem mīļajiem.

Mācību noslēgumā dāmas saņēma apliecību par programmas sekmīgu apguvi un pauda savu atziņu, ka sešdesmit stundas esot bijis par maz, viņas būtu vēlējušās mācīties ilgāk…