Aizkraukles Profesionālā vidusskola veic tirgus izpēti “Aizkraukles Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas inženiertehniskie darbi”

Aizkraukles Profesionālā vidusskola rīko tirgus izpēti “Aizkraukles Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas inženiertehniskie darbi”

Objekta adrese: Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Veicamo darbu apraksts: aukstā ūdens vada tīklu nomaiņa, karstā ūdens tīklu nomaiņa, karstā ūdens cirkulācijas tīklu nomaiņa.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 31.maijs, piedāvājumu nosūtīt elektroniski uz e-pastu: apv@aizkraukle.lv

Prasības pretendentiem:

  • Iepriekšējā pieredze līdzīgu darbu veikšanā (darba specifikā un darba apjomā).
  • Atsauksmes par iepriekš veiktiem līdzīgiem inženierkomunikācijas nomaiņas darbiem.
  • Sertifikāts, kas atļauj veikt šāda veida darbus tiks uzskatīta kā priekšrocība.
  • Obligāta iepriekšējā objekta apskatīšana, lai iepazītos ar darba apjomu un specifiku. Par apskates laiku vienoties ar saimniecības vadītāju Jāni Bērziņu, e-pasts: janisberzins22@inbox.lv, mob.25445114

Darba izpildes laiks:  orientējoši 2019.gada jūlijs (darbi jāveic 30 dienu laikā, nepārtraucot dienesta viesnīcas ūdens apgādi).

Jautājumu gadījumā sazināties ar saimniecības vadītāju Jāni Bērziņu, e-pasts: janisberzins22@inbox.lv, mob.25445114.

U1_S1_S2_tame_sagatave