Izlaidums Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā

28.jūnija pēcpusdienā ar priecīgi mirdzošām acīm un smaidiem sejās, 7 grupu izglītojamie absolvēja Aizkraukles Profesionālo vidusskolu. Esam priecīgi par šiem jauniešiem, kurus šobrīd gaida jauni apvāršņi! Paldies skolotājiem Ilgvaram, Veltai, Rasmai, Ilonai, Rolandam un Ainai par ieguldīto darbu!