Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju Erasmus+ projekta ietvaros

Laikā no 2.līdz 4. jūlijam Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktore, 6 skolotāji un projektu vadītāja Erasmus+ mobilitātes projekta ”Profesionālo kompetenču pilnveide audzēkņiem un personālam” (līgums Nr. 2018-1-LV01-KA116-046867) ietvaros apmeklēja profesionālās izglītības iestādes Igaunijā.
Ar Igaunijas skolām, mūsu skolai sadarbība un draudzība izveidojās jau pirms četriem gadiem un šogad bija iespēja paskatīties, kas šo gadu laikā ir mainījies. Vispirms satikām kolēģus Pērnavas profesionālās izglītības centrā. Tā ir vienīgā profesionālā skola lielākajā Igaunijas pašvaldībā un tā izveidojās pirms sešpadsmit gadiem, apvienojot četras profesionālās skolas. Skola piedāvā vairāk kā 50 dažādas profesionālās izglītības programmas – gan pēc pamatskolas un vidusskolas, gan strādājošiem, gan bezdarbniekiem, arī dažādus kvalifikācijas pilnveides kursus.
Tad apciemojām skaisto Vīlandes pilsētu. Vīlandes profesionālās izglītības centrs ir uzbūvēts uz vecās govju kūts mūriem. Arhitekts ir veiksmīgi savienojis vēsturisko pamatīgumu ar mūsdienu modernismu, racionalitāti un radījis estētisku mācību un darba vidi. Par to, kas te bijis agrāk vairs stāsta tikai divas metālā veidotas govs galvas, kas ir kā mācību līdzeklis metinātājiem. Direktors ar lepnumu saka, ka pārmaiņas šai skolā ir bijušas kosmiskas, par to pārliecinājāmies arī mēs.
Ko mēs no tā guvām? Fantastiski daudz labu ierosmju darbam. Daudz pārdomu par kolēģu sasniegto un saprātīgi sakārtoto sistēmu. Priecājamies par noslēgtiem diviem sadarbības līgumiem, kas turpmāk dos jaunas prakses vietas iespējas jauniešiem, kā arī sadarbosimies arī Erasmus+ projekta ietvaros.
Vēlreiz pārliecinājāmies par projekta Erasmus+ pozitīvo devumu izglītības sistēmai.